STU

Filosofi og holdninger

 

Projekt Hassellund er et uddannelsessted for unge med særlige behov, som er godkendt til den 3-årige ungdomsuddannelse STU – jf. Lov nr. 564

 

Vi arbejder helhedsorienteret ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vores holdninger og værdier afspejles i vore handlinger. I samværet med eleverne arbejdes der målrettet med den faglige og personlige udvikling af den enkelte elevs kompetencer og færdigheder.

 

Undervisningen og den faglige oplæring foregår på værkstederne og er meget praktisk orienteret. Læringen sker fortrinsvis gennem ”learning by doing.” Der er her tale om individuel undervisning og vejledning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og muligheder.

 

Der lægges vægt på at udvikle elevernes evne til at udvise tillid, troværdighed, respekt og rummelighed, således alle trives og får de bedste betingelser for både personlig og faglig udvikling.

Alle skal føle et medansvar for at der er trygt og rart at være på Projekt Hassellund.

Uddannelsesforløb med et klart sigte

 

Udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer sker i et nært samarbejde med den enkelte. Det foregår dels gennem samtaler, individuel vejledning og adfærdsøvelser og dels i de daglige arbejds- og undervisningssituationer.

 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og kompetencer arbejdes der med udvikling af evner og praktiske færdigheder. På den måde eleverne selv i stand til at skabe sig et så velfungerende arbejds- familie- og fritidsliv som muligt.

 

De mange aktiviteter giver konstruktive udfordringer for vores elever. De involveres på en række områder som f.eks. indkøb af materialer, arbejdsopgaver i forbindelse med udførelse af kunstværker, arbejde med egne kunstprojekter, præsentation af kunst, opstilling af færdige kunstværker, kundebetjening og vedligeholdelse af arbejdsredskaber/maskiner.

 

Under uddannelsen er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik uden for Projekt Hassellund. Der er også mulighed for sideløbende at deltage i undervisning VUC, behandling og lignende.

 

Projekt Hassellund har et godt samarbejde med fynske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og behandlingssteder. Vi har således, gennem mange år, haft stor succes med mange elever der er kommet godt videre i livet.

Inspiration til eleverne

 

Den kunstneriske virksomhed har altid gang i mange spændende projekter, og der skabes kunstværker til virksomheder, privatkunder og offentlige institutioner.

 

Der er udstilling/showroom, som besøges af både danske og udenlandske kunder/turister. Der afholdes workshops og arrangeres rundvisninger i virksomheden.

 

Når der er en spændende udstilling, et inspirerende foredrag, en god film eller noget helt andet, tager vi af sted og bliver ladet op med nye indtryk og ideer.

Værksteder og aktiviteter

 

Projekt Hassellund består af et stort samt flere mindre værksteder. Eleverne kan vælge at arbejde i grupper eller trække sig til enmandsarbejdspladser. Det giver mulighed for at lade sig inspirere i fællesskabet eller fordybe sig alene.

 

Eleverne får i uddannelsesforløbet en oplæring i forskellige håndværksmæssige færdigheder bl.a. glasteknikker, sandblæsning af glas, fremstilling af smykker, billedkunst, stenhugning og keramisk arbejde.

 

Hver dag tilberedes sund og spændende mad. Der lægges vægt på, at frokosten danner rammen om et hyggeligt og sjovt socialt samvær. De unge er på skift involveret i indkøb og madlavning.

Hassellundsvej 6 . 5772 Kværndrup

Tlf. 42 23 24 75 . Mail: mariannelaursen0805@gmail.com