Hvem er vi?

Marianne Laursen

Jeg er ledende medarbejder på projekt Hassellund.

Min baggrund er bl.a. uddannelse på Seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde. Der ud over har jeg mere end 17 års pædagogisk erfaring i mit arbejde med børn og unge med forskellige diagnoser og problemstillinger.

 

Som faglærer på værkstederne er jeg dermed klar til at hjælpe eleverne med at styrke deres selvtillid og personlige udvikling.

Det er målet at give eleverne en selvstændig indstilling til deres videre forløb i livet.

Mai Hansen

Jeg har en pædagogisk uddannelse som faglærer fra Seminariet for Kunst & Håndværk samt uddannelse som bygningsmaler.

 

Som holdleder og instruktør i Projekt Bygningsrenovering i Odense har jeg aktiveret unge ledige, flygtninge og indvandrergrupper. Min opgave var at vejlede, løfte kompetencer og klargøre til arbejdsmarkedet. 

Som bygningsmaler har jeg bred erfaring med kundekontakt og byggepladsledelse, arbejdsprøvning, arbejdspladsvurdering, rapportering og journalskrivning. 

Jeg har senest været ansat som pædagogmedhjælper på Munkegården. Et socialpædagogisk opholdssted på Avernakø.

Hassellundsvej 6 . 5772 Kværndrup

Tlf. 42 23 24 75 . Mail: mariannelaursen0805@gmail.com