Hassellundsvej 6 . 5772 Kværndrup . Tlf. 40 141150 . Mail: ivan@boytler.dk

Hvem er vi?

Marianne Laursen

Jeg er ledende medarbejder på projekt Hassellund.

Min baggrund er bl.a. uddannelse på Seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde. Der ud over har jeg mere end 17 års pædagogisk erfaring i mit arbejde med børn og unge med forskellige diagnoser og problemstillinger.

 

Som faglærer på værkstederne er jeg dermed klar til at hjælpe eleverne med at styrke deres selvtillid og personlige udvikling.

Det er målet at give eleverne en selvstændig indstilling til deres videre forløb i livet.

Nut Boytler

Det er min opgave at delagtiggøre eleverne i hele processen omkring madlavning, lige fra indkøb,

økonomi og rengøring. Samtidig er det helt naturligt for mig at lære eleverne noget om hygiejne og almindelig dannelse, som betyder meget for deres fremtidige muligheder.

Ivan Boytler

Jeg startede projekt Hassellund i 1990.

Gennem alle årene har jeg arbejdet som udøvende kunstner med bl,a, glas, keramik, sten og bronze.

 

Projekt Hassellund er en integreret del af mit virke som kunstner. Jeg besluttede dengang at dele min erfaring og kreativitet med unge som har særlige behov.

Vi er i dag 3 medarbejdere med samme indstilling til opgaven.

Det har heldigvis vist sig at netop den kunstneriske og kreative vinkel på tingene, har givet rigtig mange af vore elever en styrket selvtillid og lyst til at komme videre med en mere positiv indstilling til deres egen personlighed.