Hassellundsvej 6 . 5772 Kværndrup . Tlf. 40 141150 . Mail: ivan@boytler.dk

Projekt Hassellund er et kreativt uddannelsessted for unge med særlige behov. 
Projektet er omfattet af den 3-årige ungdomsuddannelse STU.
 
En levende virksomhed med plads til 10 elever.